Miljöpolicy

Spårbarhet i produktion och tillverkning

Tygmärkena som säljs består bl a av bomull, lim och syntetmaterial. Vi eftersträvar att endast sälja produkter som går att spåra. Genom att spåra är det enklare att jämföra och därmed göra bättre val utifrån miljöaspekter. Men det är svårt då flera aspekter måste räknas in.

Leverans utifrån miljö

Vi eftersträvar att välja leveransmetod utifrån miljöaspekter. Vi jämför därmed annat än endast pris.

Emballage utifrån miljö

Patchfans.com är en e-handel. Vi säljer varor som skickas inom Europa. Varorna emballeras och vi eftersträvar att välja emballagemetod utifrån miljöaspekter. Pris är viktigt men inte allt. Vi vill även i så lång utsträckning som möjligt välja emballage som kan källsortera. Vi vill undvika emballage som inte är designade för återvinning.

Resor & möten

Vid möten med intressenter eftersträvar vi att välja miljöbättre alternativ. Exempelvis väljs fossilfria transportmedel om möjligt. Vi föreslår även distansmöten via webb eller telefon när möjligt.

Källsortering på arbetsplatsen

Det avfall som uppstår är uteslutande emballage. Dessa källsorteras efter material och återvinns.